Eleccions al Consell Escolar

Segons la Resolució de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, s’ha obert el procés electoral que permetrà la renovació de la segona meitat dels representants en el Consell Escolar del Centre de cadascun dels sectors que formen la Comunitat Educativa: pares, mares, professorat. Les eleccions es realitzaran el proper dijous 23 de novembre.

En el moment de la votació, podeu fer-ho tant el pare com la mare, sempre que estiguen inscrits al cens del Centre. Les llistes del cens electoral es troben exposades al tauló d’anuncis del centre.

Fins el dia 13 de novembre podeu presentar les seues candidatures a representants del sector pares-mares en el Consell Escolar. Podeu fer-ho integrant-se en la candidatura de l’AMPA, per la qual cosa heu de comunicar-ho a la Junta Directiva de l’associació, o bé individualment, en qualsevol cas caldrà presentar la candidatura a la Direcció del Centre o Junta Electoral.

En el seu moment se vos comunicarà les candidatures presentades, així com el dia, hora i forma de votació.

Enllaços d’interés: